top of page
Downloads: Inner_about

Shkarkime

Klikoni në lidhjet e mëposhtme për të shkarkuar broshurat ose prezantimet

 1. Kush janë ‘Vëllezërit në Krisht’ apo ‘Christadelphians’?

     (Who are the 'Brothers in Christ' or 'Christadelphians'?​)

2. Një Bibël – Shumë Kisha... (One Bible - Many Churches... )

3. Një Zot dhe një ndërmjetës Jezu Krishti

     (One God and One Lord Jesus Christ)

4. A dëgjon Perëndia lutjen? (Does God Hear Prayer?)

5.  Vdekja dhe ringjallja e Jezusit. Fakt apo trillim?

      (The death and resurrection of Jesus – fact or fiction?)

6.  Pёrse Zoti Lejon Vuajtjen? (Why Does God Allow Suffering?)

7. Përse njerzit e mirë nuk shkojnë në qiell?

     (Why good people do NOT go to heaven?) 

8. Pas Vdekjes – Çfarë? (After Death – What?)

9. Mbretëria e Zotit në Tokë (The Kingdom of God on Earth)

bottom of page